Ett nytt tankesätt inom pneumatikens värld
Per-Åke Wahlberg har arbetat inom den mekaniska branschen i över trettiofem år. 2002 startade han sitt företag X-Design AB. Per-Åke hade länge haft en idé om ett energibespartillbehör som man kan koppla in i en grupp av cylindrar i befintliga produktionsanläggningar, och 2003 hade han utvecklat detta tillbehör som han kallar X-Block.
X-Block kan kopplas till en enskild eller en grupp av cylindrar. Normalt sänks luftförbrukningen upp emot 60 procent. Det innebär bland annat ökad produktion och minskat slitage tillsammans med en behagligare ljudnivå. En av Per-Åkes första kunder var Stenvalls Trä i Sikfors samt BAC-Örarna, dessa projekt sponsrades av Statens Energimyndighet.
- Jag fick sedan möjlighet att hos SCA, Munksunds sågverk installera ett X-Block i deras avströningsverk, berättar Per-Åke. Luftförbrukningen sjönk direkt med sextiotvå procent. Det var för nio månader sedan och deras underhållschef berättade för mig att de knappt har behövt något underhåll under den tiden. Detta har lett till en provinstallation i hela avströningsverket.
En annan fördel med X-Block har Per-Åke märkt när han har gjort luftmätningar på olika anläggningar. Han upptäckte stora tryckfall i produktionsanläggningarna som medförde väsentliga problem med driften. Med hjälp av X-Block lyckades han mer än halvera tryckfallet, vilket resulterade i en stabilare produktion. Per-Åkes uppfinning har väckt stort intresse utomlands.
- För två år sedan tog jag in en internationell partner i bolaget, han arbetar med att finna partners world wide. Detta har lett till avtal med ett engelskt företag som i sin tur har skrivit avtal med en större koncern som skall installera X-Block i alla fabriker. Leveranser skall ske från årsskiftet. Fler koncerner är på gång.

Per-Åke har också varit i USA. I maj i år visades X-Block upp på ett stort konvent i Detroit, Michigan och väckte stort intresse.
- Jag har fått en förfrågan som är mycket intressant, säger Per-Åke. Det är en stor koncern som har haft väldiga problem med luftförbrukningen på grund av deras stora cylindrar. Jag håller för tillfället på att tillverka en prototyp, som jag åker över med nästa år.
Tyskland har 35 procent av marknaden i Europa och där håller man på att ta fram utbildningsmaterial för X-Block, dessa seminarier körs igång efter nyår.
Än så länge bygger Per-Åke själv sina X-Block. Från lokala tillverkare beställer han de olika delarna som han sedan monterar ihop.
- Det vore fantastiskt roligt att bygga upp en industri som arbetade med det här, säger Per-Åke. Produkten är så pass liten att man kan placera produktionen var som helst.
Per-Åke vann även Venture cup Nord med sin affärsplan och kom 3:a i Sverigefinalen på Berns, Stockholm.


X-Design AB

Bransch:
Pneumatik

Telefon: 070-696 24 08


Email:
per-ake.wahlberg@x-design.se

Hemsida:
www.x-design.se

Adress:
X-Design AB
Radhusv. 41
96024 Harads

| 13 SENASTE FÖRETAGEN